نمایشگاه های محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با هدف معرفی آخرین دستاوردهای زیست محیطی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
۱۳:۴۳ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند


تلگرام

استخدام ایران

label, , , , , , , , ,

About the author