نقشه جدید منصوریان برای مجیدی

نقشه جدید منصوریان برای مجیدی
میثم مجیدی یکی از بازیکنان نیمکت‌نشن استقلال است.

نقشه جدید منصوریان برای مجیدی

میثم مجیدی یکی از بازیکنان نیمکت‌نشن استقلال است.
نقشه جدید منصوریان برای مجیدی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author