نفر به‌ نفر با خط‌ میانی ترسناک کره‌جنوبی

نفر به‌ نفر با خط‌ میانی ترسناک کره‌جنوبی
سرمربی کره‌جنوبی برای دو بازی پیش‌روی این تیم 10 هافبک را به اردو دعوت کرده است.

نفر به‌ نفر با خط‌ میانی ترسناک کره‌جنوبی

سرمربی کره‌جنوبی برای دو بازی پیش‌روی این تیم 10 هافبک را به اردو دعوت کرده است.
نفر به‌ نفر با خط‌ میانی ترسناک کره‌جنوبی

label, , , , , , , , , ,

About the author