نعمتی: خوشحالم ذهن مردم دنیا را بیدار کردم

نعمتی: خوشحالم ذهن مردم دنیا را بیدار کردم
بانوی کماندار طلایی ایران انرژی مثبتی که از مردم گرفته را دلیل اصلی کسب مدال طلا در پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک برشمرد.

نعمتی: خوشحالم ذهن مردم دنیا را بیدار کردم

بانوی کماندار طلایی ایران انرژی مثبتی که از مردم گرفته را دلیل اصلی کسب مدال طلا در پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک برشمرد.
نعمتی: خوشحالم ذهن مردم دنیا را بیدار کردم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author