نظر شما درباره این عکس چیست؟/ دوچرخه‌سوار ایرانی که در ریو درگذشت

نظر شما درباره این عکس چیست؟/ دوچرخه‌سوار ایرانی که در ریو درگذشت
بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار ایرانی در اثر یک حادثه در جریان مسابقات پارالمپیک به شدت آسیب دید و درگذشت.

نظر شما درباره این عکس چیست؟/ دوچرخه‌سوار ایرانی که در ریو درگذشت

بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار ایرانی در اثر یک حادثه در جریان مسابقات پارالمپیک به شدت آسیب دید و درگذشت.
نظر شما درباره این عکس چیست؟/ دوچرخه‌سوار ایرانی که در ریو درگذشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author