نصری:/ گواردیولا گفت باید در بارسا بازی کنی، نه سیتی

نصری:/ گواردیولا گفت باید در بارسا بازی کنی، نه سیتی
سمیر نصری، ستاره فرانسوی سویا، ادعا کرد که در زمان حضورش در منچسترسیتی، پپ گواردیولا به او گفته که باید برای بارسا بازی کند، نه سیتی!

نصری:/ گواردیولا گفت باید در بارسا بازی کنی، نه سیتی

سمیر نصری، ستاره فرانسوی سویا، ادعا کرد که در زمان حضورش در منچسترسیتی، پپ گواردیولا به او گفته که باید برای بارسا بازی کند، نه سیتی!
نصری:/ گواردیولا گفت باید در بارسا بازی کنی، نه سیتی

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author