نصب پلاک ملی روی خودروهای نظامی

نصب پلاک ملی روی خودروهای نظامی
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از نصب پلاک‌های ملی روی همه خودروهای رده‌های مختلف نیروهای مسلح تا پایان امسال خبر داد.
۱۸:۳۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


نصب پلاک ملی روی خودروهای نظامی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از نصب پلاک‌های ملی روی همه خودروهای رده‌های مختلف نیروهای مسلح تا پایان امسال خبر داد.
۱۸:۳۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


نصب پلاک ملی روی خودروهای نظامی

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author