نشست رئیس رسانه ملی و وزیر جهاد کشاورزی

نشست رئیس رسانه ملی و وزیر جهاد کشاورزی
رئیس سازمان صدا و سیما و وزیر جهاد کشاورزی در نشستی مشترک بر تقویت همکاری‌ها به ‌ویژه حمایت رسانه ملی از تولید داخلی در بخش کشاورزی تاکید کردند.
۱۱:۳۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


نشست رئیس رسانه ملی و وزیر جهاد کشاورزی

رئیس سازمان صدا و سیما و وزیر جهاد کشاورزی در نشستی مشترک بر تقویت همکاری‌ها به ‌ویژه حمایت رسانه ملی از تولید داخلی در بخش کشاورزی تاکید کردند.
۱۱:۳۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


نشست رئیس رسانه ملی و وزیر جهاد کشاورزی

موزیک جوان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author