نخستین اقدام اجرایی وزیر جدید ورزش/سلطانی‌فر فردا نقش جهان را افتتاح می‌کند

نخستین اقدام اجرایی وزیر جدید ورزش/سلطانی‌فر فردا نقش جهان را افتتاح می‌کند
سایت وزارت ورزش و جوانان نوشت:وزیر ورزش و جوانان در اولین اقدام خود در سمت جدید فردا راهی اصفهان خواهد شد.

نخستین اقدام اجرایی وزیر جدید ورزش/سلطانی‌فر فردا نقش جهان را افتتاح می‌کند

سایت وزارت ورزش و جوانان نوشت:وزیر ورزش و جوانان در اولین اقدام خود در سمت جدید فردا راهی اصفهان خواهد شد.
نخستین اقدام اجرایی وزیر جدید ورزش/سلطانی‌فر فردا نقش جهان را افتتاح می‌کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author