نتایج بازی‌های مقدماتی در اروپا/آلمان، فرانسه و انگلیس صدرنشین باقی ماندند

نتایج بازی‌های مقدماتی در اروپا/آلمان، فرانسه و انگلیس صدرنشین باقی ماندند
سه تیم مدعی صعود به جام جهانی امشب رقبای خود را شکست دادند.

نتایج بازی‌های مقدماتی در اروپا/آلمان، فرانسه و انگلیس صدرنشین باقی ماندند

سه تیم مدعی صعود به جام جهانی امشب رقبای خود را شکست دادند.
نتایج بازی‌های مقدماتی در اروپا/آلمان، فرانسه و انگلیس صدرنشین باقی ماندند

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author