نایب قهرمانی دلاوران فوتبال نابینایان در شب کابوس وار کاروان ایران در ریو

نایب قهرمانی دلاوران فوتبال نابینایان در شب کابوس وار کاروان ایران در ریو
تیم ملی فوتبال 5 نفره نابینایان ایران با یک گل مغلوب میزبان شد.

نایب قهرمانی دلاوران فوتبال نابینایان در شب کابوس وار کاروان ایران در ریو

تیم ملی فوتبال 5 نفره نابینایان ایران با یک گل مغلوب میزبان شد.
نایب قهرمانی دلاوران فوتبال نابینایان در شب کابوس وار کاروان ایران در ریو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author