نام دو دوپینگی جدید ورزش ایران اعلام شد

نام دو دوپینگی جدید ورزش ایران اعلام شد
سایت فدراسیون پزشکی ورزشی نوشت: رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) از محرومیت دو ورزشکار به دلیل دوپینگی بودن خبر داد.

نام دو دوپینگی جدید ورزش ایران اعلام شد

سایت فدراسیون پزشکی ورزشی نوشت: رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) از محرومیت دو ورزشکار به دلیل دوپینگی بودن خبر داد.
نام دو دوپینگی جدید ورزش ایران اعلام شد

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author