نامه کمیته المپیک به وزارت ورزش:تا اطلاع ثانوی انتخابات فدراسیون ها را برگزار نکنید

نامه کمیته المپیک به وزارت ورزش:تا اطلاع ثانوی انتخابات فدراسیون ها را برگزار نکنید
نسیم نوشت:کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) با ارسال نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران خواستار اصلاح اساسنامه فدراسیون ورزشی ایران شده است.

نامه کمیته المپیک به وزارت ورزش:تا اطلاع ثانوی انتخابات فدراسیون ها را برگزار نکنید

نسیم نوشت:کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) با ارسال نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران خواستار اصلاح اساسنامه فدراسیون ورزشی ایران شده است.
نامه کمیته المپیک به وزارت ورزش:تا اطلاع ثانوی انتخابات فدراسیون ها را برگزار نکنید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author