نامه سلطانی‌فر به فدراسیون جهانی بسکتبال(عکس)

نامه سلطانی‌فر به فدراسیون جهانی بسکتبال(عکس)
وزیر ورزش و جوانان نامه‌ای را خطاب به رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال در اختیار مشحون قرار داد.

نامه سلطانی‌فر به فدراسیون جهانی بسکتبال(عکس)

وزیر ورزش و جوانان نامه‌ای را خطاب به رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال در اختیار مشحون قرار داد.
نامه سلطانی‌فر به فدراسیون جهانی بسکتبال(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author