ناظم‌الشریعه: به اندازه توقعات امکانات بدهند

ناظم‌الشریعه: به اندازه توقعات امکانات بدهند
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با اشاره به اینکه توقعات از تیمش بالا رفته، گفت: امیدوارم به اندازه توقعات، امکانات نیز در اختیار تیم ملی فوتسال قرار بگیرد.

ناظم‌الشریعه: به اندازه توقعات امکانات بدهند

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با اشاره به اینکه توقعات از تیمش بالا رفته، گفت: امیدوارم به اندازه توقعات، امکانات نیز در اختیار تیم ملی فوتسال قرار بگیرد.
ناظم‌الشریعه: به اندازه توقعات امکانات بدهند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author