ناظم‌الشریعه:/ بازی‌ با آذربایجان‌ سخت‌تر از مراکش‌ است

ناظم‌الشریعه:/ بازی‌ با آذربایجان‌ سخت‌تر از مراکش‌ است
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از پیروزی تیمش برابر مراکش در کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت و پاسخگوی سوالان خبرنگاران بود.

ناظم‌الشریعه:/ بازی‌ با آذربایجان‌ سخت‌تر از مراکش‌ است

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از پیروزی تیمش برابر مراکش در کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت و پاسخگوی سوالان خبرنگاران بود.
ناظم‌الشریعه:/ بازی‌ با آذربایجان‌ سخت‌تر از مراکش‌ است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author