ناراحتی خانواده هادی نوروزی از یک اتفاق

ناراحتی خانواده هادی نوروزی از یک اتفاق
تسنیم نوشت؛ همسر کاپیتان مرحوم پرسپولیس گلایه‌هایی از مسئولان سازمان لیگ فوتبال کشورمان داشت که بخشی از این گلایه‌ها را به زبان آورد.

ناراحتی خانواده هادی نوروزی از یک اتفاق

تسنیم نوشت؛ همسر کاپیتان مرحوم پرسپولیس گلایه‌هایی از مسئولان سازمان لیگ فوتبال کشورمان داشت که بخشی از این گلایه‌ها را به زبان آورد.
ناراحتی خانواده هادی نوروزی از یک اتفاق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author