می‌شود جام‌جهانی را بدون آرژانتین تصور کرد؟

می‌شود جام‌جهانی را بدون آرژانتین تصور کرد؟
شکست 3-0 آرژانتین مقابل برزیل تا حدودی معادلات صعود به جام‌جهانی 2018 را در منطقه آمریکای‌جنوبی بهم ریخت.

می‌شود جام‌جهانی را بدون آرژانتین تصور کرد؟

شکست 3-0 آرژانتین مقابل برزیل تا حدودی معادلات صعود به جام‌جهانی 2018 را در منطقه آمریکای‌جنوبی بهم ریخت.
می‌شود جام‌جهانی را بدون آرژانتین تصور کرد؟

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author