میهایلوویچ: بالوتلی بایدازشانس‌هایش استفاده کند

سرمربی میلان تاکید کرد که ماریو بالوتلی باید از فرصت هایی که در اختیارش قرار می گیرد، حداکثر استفاده را ببرد.

دانلود آهنگ جدید

عرفان دینی

label, , , , , , , , ,

About the author