میزبانی نقش‌ جهان از سپاهان- پارس جنوبی

میزبانی نقش‌ جهان از سپاهان- پارس جنوبی
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و پارس جنوبی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.

میزبانی نقش‌ جهان از سپاهان- پارس جنوبی

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و پارس جنوبی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.
میزبانی نقش‌ جهان از سپاهان- پارس جنوبی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author