مویس:/ کار آلاردایس باعث بدنامی مربیان شد

مویس:/ کار آلاردایس باعث بدنامی مربیان شد
دیوید مویس، سرمربی ساندرلند، معتقد است حواشی به وجود آمده در مورد جدایی سم آلاردایس از تیم ملی انگلیس، باعث بدنامی مربیان فوتبال شده است.

مویس:/ کار آلاردایس باعث بدنامی مربیان شد

دیوید مویس، سرمربی ساندرلند، معتقد است حواشی به وجود آمده در مورد جدایی سم آلاردایس از تیم ملی انگلیس، باعث بدنامی مربیان فوتبال شده است.
مویس:/ کار آلاردایس باعث بدنامی مربیان شد

label, , , , , , , , , , ,

About the author