موزه جدید کریس رونالدو در مدیرا (عکس)

موزه جدید کریس رونالدو در مدیرا (عکس)
دومین موزه کریس رونالدو، ستاره فوتبال پرتغال، در زادگاهش، مدیرا، راه اندازی شد.

موزه جدید کریس رونالدو در مدیرا (عکس)

دومین موزه کریس رونالدو، ستاره فوتبال پرتغال، در زادگاهش، مدیرا، راه اندازی شد.
موزه جدید کریس رونالدو در مدیرا (عکس)

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author