مهلت ملوان برای خرید سهمیه نفت به اتمام رسید/ بهنام پیشرو مالک احتمالی زردپوشان تهرانی

مهلت ملوان برای خرید سهمیه نفت به اتمام رسید/ بهنام پیشرو مالک احتمالی زردپوشان تهرانی
ملوانی ها برای تصاحب سهمیه لیگ برتری تیم نفت 48 ساعت مهلت داشتند تا به صورت ضرب الاجلی با بازیکنان این تیم تسویه حساب کنند، این فرصت در حال به اتمام رسیدن است و این تیم نتوانسته به این تعهد رسیدگی کند.

مهلت ملوان برای خرید سهمیه نفت به اتمام رسید/ بهنام پیشرو مالک احتمالی زردپوشان تهرانی

ملوانی ها برای تصاحب سهمیه لیگ برتری تیم نفت 48 ساعت مهلت داشتند تا به صورت ضرب الاجلی با بازیکنان این تیم تسویه حساب کنند، این فرصت در حال به اتمام رسیدن است و این تیم نتوانسته به این تعهد رسیدگی کند.
مهلت ملوان برای خرید سهمیه نفت به اتمام رسید/ بهنام پیشرو مالک احتمالی زردپوشان تهرانی

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author