مهدی طارمی:من و رامین اصلا فرودگاه نبودیم که در انفجارها باشیم

مهدی طارمی:من و رامین اصلا فرودگاه نبودیم که در انفجارها باشیم
مهدی طارمی تائید کرد خودش و رامین رضاییان سلامت هستند.

مهدی طارمی:من و رامین اصلا فرودگاه نبودیم که در انفجارها باشیم

مهدی طارمی تائید کرد خودش و رامین رضاییان سلامت هستند.
مهدی طارمی:من و رامین اصلا فرودگاه نبودیم که در انفجارها باشیم

خرید vpn تست

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author