مهاجم استقلال: شک نکنید آقای گل لیگ یک استقلالی است

مهاجم استقلال: شک نکنید آقای گل لیگ یک استقلالی است
هنوز تا مشخص شدن آقای گل لیگ زمان زیادی مانده اما بازیکنان تیم‌ها در این مورد برای یکدیگر کری‌خوانی می‌کنند.

مهاجم استقلال: شک نکنید آقای گل لیگ یک استقلالی است

هنوز تا مشخص شدن آقای گل لیگ زمان زیادی مانده اما بازیکنان تیم‌ها در این مورد برای یکدیگر کری‌خوانی می‌کنند.
مهاجم استقلال: شک نکنید آقای گل لیگ یک استقلالی است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author