منچسترسیتی به دنبال جذب هکتور بیرین

منچسترسیتی به دنبال جذب هکتور بیرین
روزنامه میرر مدعی شد که باشگاه منچسترسیتی در تلاش است هکتور بیرین، مدافع آرسنال را به خدمت بگیرد.

منچسترسیتی به دنبال جذب هکتور بیرین

روزنامه میرر مدعی شد که باشگاه منچسترسیتی در تلاش است هکتور بیرین، مدافع آرسنال را به خدمت بگیرد.
منچسترسیتی به دنبال جذب هکتور بیرین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author