منصوریان: می‌خواهیم سربلند از زمین خارج شویم

منصوریان: می‌خواهیم سربلند از زمین خارج شویم
سرمربی استقلال با تاکید بر این نکته که گل محمدی تیم منسجمی ساخته ابراز امیدواری کرد برنده از زمین خارج شود.

منصوریان: می‌خواهیم سربلند از زمین خارج شویم

سرمربی استقلال با تاکید بر این نکته که گل محمدی تیم منسجمی ساخته ابراز امیدواری کرد برنده از زمین خارج شود.
منصوریان: می‌خواهیم سربلند از زمین خارج شویم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author