منصوریان: خوشحالم که رحمتی بعد از ۵ هفته کلین‌شیت کرد /اصلا از مساوی راضی نیستم

منصوریان: خوشحالم که رحمتی بعد از ۵ هفته کلین‌شیت کرد /اصلا از مساوی راضی نیستم
علیرضا منصوریان اصلا از نتیجه تساوی بدون گل در دربی راضی نیست.

منصوریان: خوشحالم که رحمتی بعد از ۵ هفته کلین‌شیت کرد /اصلا از مساوی راضی نیستم

علیرضا منصوریان اصلا از نتیجه تساوی بدون گل در دربی راضی نیست.
منصوریان: خوشحالم که رحمتی بعد از ۵ هفته کلین‌شیت کرد /اصلا از مساوی راضی نیستم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author