ممنوع التصویری کفاشیان در تلویزیون تمام شد

علی کفاشیان مدتی در تلویزیون ممنوع التصویر بود اما حضور او در برنامه نود، خبر از پایان دوره ممنوع التصویری اش می داد.

پرس نیوز

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , ,

About the author