ممد طلا و علی زاغی در آسمان (عکس)

ممد طلا و علی زاغی در آسمان (عکس)
با دیدن این عکس هر مرد قدیمی ورزش، هیجان زده می‌شود،محبوب‌ترین مردان میانه دهه 50 ورزش ایران، علی پروین برای فوتبال و محمد نصیری (ممد طلا) برای بقیه ورزش‌ها…

ممد طلا و علی زاغی در آسمان (عکس)

با دیدن این عکس هر مرد قدیمی ورزش، هیجان زده می‌شود،محبوب‌ترین مردان میانه دهه 50 ورزش ایران، علی پروین برای فوتبال و محمد نصیری (ممد طلا) برای بقیه ورزش‌ها…
ممد طلا و علی زاغی در آسمان (عکس)

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author