مقایسه رژیم صهیونیستی با داعش دردسر ساز شد

مقایسه رژیم صهیونیستی با داعش دردسر ساز شد
جرمی کوربین، رئیس حزب کارگر انگلیس به علت مقایسه کردن رژیم صهیونیستی با سازمان تکفیری صهیونیستی داعش با انتقادات شدیدی مواجه شد.
۱۰:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


مقایسه رژیم صهیونیستی با داعش دردسر ساز شد

جرمی کوربین، رئیس حزب کارگر انگلیس به علت مقایسه کردن رژیم صهیونیستی با سازمان تکفیری صهیونیستی داعش با انتقادات شدیدی مواجه شد.
۱۰:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


مقایسه رژیم صهیونیستی با داعش دردسر ساز شد

خرید vpn و تست

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author