مصر به دنبال حل اختلاف تجاری با روسیه است

مصر به دنبال حل اختلاف تجاری با روسیه است
مصر اعلام کرد: با روسیه گفتگو خواهد کرد تا اختلافات تجاری میان دو کشور بر سر محصولات کشاورزی که موجب تیره‌شدن روابط آنها شده است حل شود.
۲۲:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


مصر به دنبال حل اختلاف تجاری با روسیه است

مصر اعلام کرد: با روسیه گفتگو خواهد کرد تا اختلافات تجاری میان دو کشور بر سر محصولات کشاورزی که موجب تیره‌شدن روابط آنها شده است حل شود.
۲۲:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


مصر به دنبال حل اختلاف تجاری با روسیه است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author