مصدومیت بد موقع رونالدو

مصدومیت بد موقع رونالدو
رونالدو در تمرین امروز رئال مادرید مصدوم شد.

مصدومیت بد موقع رونالدو

رونالدو در تمرین امروز رئال مادرید مصدوم شد.
مصدومیت بد موقع رونالدو

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author