مصدومیت بدموقع کاسمیرو برابر اسپانیول(عکس)

مصدومیت بدموقع کاسمیرو برابر اسپانیول(عکس)
تنها 17 دقیقه از دیدار رئال مادرید و اسپانیول گذشته بود که کاسیمیرو، هافبک دفاعی ارزشمند رئال در یک صحنه که در جدال برای تصاحب توپ با دیوپ بود، دچار مصدومیت شد.

مصدومیت بدموقع کاسمیرو برابر اسپانیول(عکس)

تنها 17 دقیقه از دیدار رئال مادرید و اسپانیول گذشته بود که کاسیمیرو، هافبک دفاعی ارزشمند رئال در یک صحنه که در جدال برای تصاحب توپ با دیوپ بود، دچار مصدومیت شد.
مصدومیت بدموقع کاسمیرو برابر اسپانیول(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author