مصاحبه به سبک دروغ ١٣ از کروش

مصاحبه به سبک دروغ ١٣ از کروش
کروش گفت: حسام نواب صفوی قرار است در دادگاه لاهه از حقوق من در برابر آن‌هایی که توهین کرده‌اند دفاع کند.

مصاحبه به سبک دروغ ١٣ از کروش

کروش گفت: حسام نواب صفوی قرار است در دادگاه لاهه از حقوق من در برابر آن‌هایی که توهین کرده‌اند دفاع کند.
مصاحبه به سبک دروغ ١٣ از کروش

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author