مشکل تیموریان با پیکان؛ پیشنهاد 500 میلیون تومانی!

مشکل تیموریان با پیکان؛ پیشنهاد 500 میلیون تومانی!
تیموریان فصل گذشته برای نیم فصل 800 میلیون تومان با سایپا قرارداد بست و طبیعتا حالا قرارداد 500 میلیون تومانی باب میلش نباشد.

مشکل تیموریان با پیکان؛ پیشنهاد 500 میلیون تومانی!

تیموریان فصل گذشته برای نیم فصل 800 میلیون تومان با سایپا قرارداد بست و طبیعتا حالا قرارداد 500 میلیون تومانی باب میلش نباشد.
مشکل تیموریان با پیکان؛ پیشنهاد 500 میلیون تومانی!

خرید vpn چند کاربره

ترانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author