مشارکت ۸۴ درصدی مردم نیشابور در انتخابات

فرماندار نیشابور گفت: حدود ۸۴ درصد واجدین شرایط در نیشابور و فیروزه در انتخابات هفتم اسفند شرکت کردند.
۰۲:۱۶ – ۱۳۹۴ شنبه ۸ اسفند


world press news

موبایل دوستان

label, , , , , , , , ,

About the author