مسی به قولش وفا کرد/پیراهن امضا شده مسی به کودک افغانستانی رسید

هوادار کم سن و سال لیونل مسی به آرزوی خود رسید و صاحب پیراهن امضا شده ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین شد.
۱۹:۴۴ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


خبرگذاری اصفحان

هنر

label, , , , , , , , ,

About the author