مسی: باید از همیشه متحدتر باشیم

مسی: باید از همیشه متحدتر باشیم
لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین مدعی شد که تیمش پس از این شکست باید متحد بماند.

مسی: باید از همیشه متحدتر باشیم

لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین مدعی شد که تیمش پس از این شکست باید متحد بماند.
مسی: باید از همیشه متحدتر باشیم

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author