مسؤل عملیاتی النصره در حلب کشته شد

مسؤل عملیاتی النصره در حلب کشته شد
ستاد اطلاع رسانی جنگ در سوریه از کشته شدن مسؤل عملیاتی گروه تروریستی جبهه النصره در حلب خبر داد.
۲۰:۵۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۱ مرداد


مسؤل عملیاتی النصره در حلب کشته شد

ستاد اطلاع رسانی جنگ در سوریه از کشته شدن مسؤل عملیاتی گروه تروریستی جبهه النصره در حلب خبر داد.
۲۰:۵۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۱ مرداد


مسؤل عملیاتی النصره در حلب کشته شد

کتابخانه فرهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author