مرفاوی به نشست خبری نرفت

مرفاوی به نشست خبری نرفت
سرمربی صبای قم پس از بازی با تراکتورسازی در کنفرانس خبری حضور پیدا نکرد.

مرفاوی به نشست خبری نرفت

سرمربی صبای قم پس از بازی با تراکتورسازی در کنفرانس خبری حضور پیدا نکرد.
مرفاوی به نشست خبری نرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author