مردی که بیشترین شانس برای جانشینی کفاشیان را دارد از قانون می گوید

مردی که بیشترین شانس برای جانشینی کفاشیان را دارد از قانون می گوید
مهدی تاج که بسیاری او را رئیس آینده فدراسیون فوتبال در صورت عدم شرکت کفاشیان در انتخابات می دانند ، معتقد است همه باید قانون را رعایت کنند.

مردی که بیشترین شانس برای جانشینی کفاشیان را دارد از قانون می گوید

مهدی تاج که بسیاری او را رئیس آینده فدراسیون فوتبال در صورت عدم شرکت کفاشیان در انتخابات می دانند ، معتقد است همه باید قانون را رعایت کنند.
مردی که بیشترین شانس برای جانشینی کفاشیان را دارد از قانون می گوید

روزنامه ایران

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author