مردم تهران زیر باران سیزده را به در می کنند

مردم تهران زیر باران سیزده را به در می کنند
دامن طبیعت بویژه پارک ها در سیزدهمین روز از بهار و روز طبیعت خالی از جمعیت انبوه همیشگی بود. برخی خانواده ها همچنان امیدوارند با افزایش نسبی دمای هوا و کاهش بارندگی بتوانند بعد از ظهر امروز ساعتی را در طبیعت بهاری بگذرانند .
۱۴:۳۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


مردم تهران زیر باران سیزده را به در می کنند

دامن طبیعت بویژه پارک ها در سیزدهمین روز از بهار و روز طبیعت خالی از جمعیت انبوه همیشگی بود. برخی خانواده ها همچنان امیدوارند با افزایش نسبی دمای هوا و کاهش بارندگی بتوانند بعد از ظهر امروز ساعتی را در طبیعت بهاری بگذرانند .
۱۴:۳۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


مردم تهران زیر باران سیزده را به در می کنند

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author