مردان افتخارآفرین المپیک میهمان شهر اولین ها

مردان افتخارآفرین المپیک میهمان شهر اولین ها
دومین مراسم تجلیل از مدال آوران و افتخارآفرینان ایران در المپیک 2016 ریو در شهر تبریز با استقبال پرشور مردم برگزار شد.

مردان افتخارآفرین المپیک میهمان شهر اولین ها

دومین مراسم تجلیل از مدال آوران و افتخارآفرینان ایران در المپیک 2016 ریو در شهر تبریز با استقبال پرشور مردم برگزار شد.
مردان افتخارآفرین المپیک میهمان شهر اولین ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author