مربع قعرنشینی عجیب در لیگ برتر

مربع قعرنشینی عجیب در لیگ برتر
کمتر کسی فکر می کرد با گذشت 6 هفته از لیگ برتر تیم انتهای جدول گسترش فولاد باشد. تیمی که فصل گذشته ارایه گر بازی های خوبی در لیگ برتر بوده و در پایان در جایگاه خوبی هم قرار گرفته بود.

مربع قعرنشینی عجیب در لیگ برتر

کمتر کسی فکر می کرد با گذشت 6 هفته از لیگ برتر تیم انتهای جدول گسترش فولاد باشد. تیمی که فصل گذشته ارایه گر بازی های خوبی در لیگ برتر بوده و در پایان در جایگاه خوبی هم قرار گرفته بود.
مربع قعرنشینی عجیب در لیگ برتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author