مذاکره وزیران خارجه ایران و روسیه در تاشکند

مذاکره وزیران خارجه ایران و روسیه در تاشکند
ظریف و لاوروف در حاشیه نشست سران ۱۰ کشور عضو و غیر عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان، روابط دوجانبه و چندجانبه، مسائل منطقه ای و همکاری ها در قالب این سازمان را بررسی کردند.
۱۲:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۴ تیر


مذاکره وزیران خارجه ایران و روسیه در تاشکند

ظریف و لاوروف در حاشیه نشست سران ۱۰ کشور عضو و غیر عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان، روابط دوجانبه و چندجانبه، مسائل منطقه ای و همکاری ها در قالب این سازمان را بررسی کردند.
۱۲:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۴ تیر


مذاکره وزیران خارجه ایران و روسیه در تاشکند

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author