مذاکرات هیئت سیاسی و اقتصادی کره ای در تهران

وزیر صنعت، تجارت و انرژی کره جنوبی و هیئت همراه با معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت دیدار کردند.
۱۹:۲۹ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند


شهر خبر

عرفان دینی

label, , , , , , , , ,

About the author