مدیر تولید سینمای ایران درگذشت

مدیر تولید سینمای ایران درگذشت
ناصر برهان آزاد مدرس دانشگاه و مدیر تولید سینمای ایران براثر بیماری ریوی درگذشت.
۱۳:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


مدیر تولید سینمای ایران درگذشت

ناصر برهان آزاد مدرس دانشگاه و مدیر تولید سینمای ایران براثر بیماری ریوی درگذشت.
۱۳:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


مدیر تولید سینمای ایران درگذشت

خرید vpn با ip ثابت

لردگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author