مدیرعامل استقلال: چرا آقایان مخالف شفاف‌سازی بیت‌المال هستند؟

مدیرعامل استقلال: چرا آقایان مخالف شفاف‌سازی بیت‌المال هستند؟
سایت باشگاه استقلال نوشت: سید رضا افتخاری گفت: دلسوزی وزیر ورزش و جوانان برای رفع مشکلات باشگاه استقلال بر کسی پوشیده نیست.

مدیرعامل استقلال: چرا آقایان مخالف شفاف‌سازی بیت‌المال هستند؟

سایت باشگاه استقلال نوشت: سید رضا افتخاری گفت: دلسوزی وزیر ورزش و جوانان برای رفع مشکلات باشگاه استقلال بر کسی پوشیده نیست.
مدیرعامل استقلال: چرا آقایان مخالف شفاف‌سازی بیت‌المال هستند؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author