مدیرعامل استقلال:چرا آقایان مخالف شفاف‌سازی بیت‌المال هستند؟

مدیرعامل استقلال:چرا آقایان مخالف شفاف‌سازی بیت‌المال هستند؟
سایت باشگاه استقلال نوشت:سید رضا افتخاری گفت: دلسوزی وزیر ورزش و جوانان برای رفع مشکلات باشگاه استقلال بر کسی پوشیده نیست.

مدیرعامل استقلال:چرا آقایان مخالف شفاف‌سازی بیت‌المال هستند؟

سایت باشگاه استقلال نوشت:سید رضا افتخاری گفت: دلسوزی وزیر ورزش و جوانان برای رفع مشکلات باشگاه استقلال بر کسی پوشیده نیست.
مدیرعامل استقلال:چرا آقایان مخالف شفاف‌سازی بیت‌المال هستند؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author